Damian Kolodiy and Anastasiia Rybytska at Soyuzivka Festival 2016/* */